Support
smartmaterial
0818318827
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน

วันที่: 26-08-2013

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนนั้นมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือ

บริเวณพื้นที่หรือห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นควรจะติดตั้งฉนวนกันความร้้อนไว้ในทุกด้านของผนังเพื่อป้องกันการแผ่รังสีความร้อนไปทั่วบริเวณของห้อง และก็ยังสามารถที่จะรักษาความเย็นที่อยู่ภายในห้องเอาไว้ได้ด้วย ซึ่งก็จะเป็นการรักษาระดับอุณภูมิในห้องให้คงที่อยู่ได้นานซึ่งก็จะไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศนั้นต้องทำงานหนักเป็นการช่วยรักษาอายุการใช้งานได้อีกด้วยและก็ยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้มากอีกทางหนึ่ง

ข้อที่ควรจะต้องระวังในการติดตั้งฉนวนไว้บนฝ้าเพดานก็คือเรื่องของน้ำหนัก ซึ่งก็ต้องมีการคำนวณในเรื่องของน้ำหันกที่โครงสร้างของฝ้าเพดานนั้นสามารถที่จะรองรับน้ำหนักของแผ่นฉนวนได้หรือไม่ ถ้าโครงสร้างของฝ้าไม่แข็งแรงพอก็อาจจะต้องเลือกใช้วิธีการติดตั้งฉนวนในรูปแบบอื่นแทนอย่างเช่นเปลี่ยนไปใช้การติดตั้งแบบฉีดโฟม ซึ่งวิธีนี้จะใช้การฉีดโฟมที่เป็นฉนวนกันบความร้อนไปที่แผ่นของหลังคาด้านใน เนื้อโฟมก็จะไปเกาะแน่นและแข็งตัว อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาไม่ทำให้โครงสร้างของหลังคาเปลี่ยนรูปอย่างแน่นอน

เรื่องของงบประมาณในการติดตั้ง

เมื่อเลือกได้แล้วว่าจะต้องการติดตั้งฉนวนกันความร้อนไว้เหนือฝ้าเพดาน ซึ่งฝ้าเพดานนั้นบางส่วนก็จำเป็นจะต้องรื้อเพื่อให้สามารถที่จะทำการติดตั้งฉนวนได้ ซึ่งราคารับเหมาก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ทั้งหมดที่จะทำการติดตั้งโดยจะคิดเป็นพื้นที่ต่อตารางเมตร ส่วนราคาของฉนวนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความหนาที่ต้องการซึ่งแต่ละยี่ห้อที่เลือกราคาก็อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าที่เลือกด้วย และถ้าเป็นฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบด้วยแล้วก็จะต้องรื้อทั้งแผ่นและอาจจะต้องตีโครงคร่าวใหม่ด้วยและใช้ยิปซ่ำบอร์ดปิดแทนที่ ในราคาค่าแรงติดตั้งนั้นก็จะคิดเป็นพื้นที่ต่อตารางเมตร ซึ่งก็จะคิดในราคารวมทั้งหมด


 เปิดฝ้าเพื่อติดตั้งฉนวนกันความร้อน